Despre proiect

Rețeaua EcoSocial integrează 5 întreprinderi sociale/ateliere, înființate în cinci comunități diferite din România. Fiecare atelier răspunde punctual unor nevoi specifice ale comunităților în care au fost create, cu scopul de a le sprijini în procesul de dezvoltare durabilă.

Cele cinci ateliere sunt:

De ce Rețeaua EcoSocial?

Pentru că ne propunem ca cele 5 ateliere să creeze un mecanism de sprijin nu doar la nivel local, ci și la nivel multiregional: Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, București-Ilfov pentru furnizarea de servicii integrate. Astfel, Rețeaua EcoSocial funcționează, într-un flux continuu, de producție, informare și promovare reciprocă a produselor și serviciilor oferite de cele 5 ateliere.

Fiecare atelier, în parte, are dedicat un site (în prezent sunt în construcție), cu rolul de a susține activitatea economică a atelierului. Site-urile sunt concepute ca magazine online, unde sunt promovate activitatea, produsele și serviciile întreprinderii, și care permite achiziționarea online de produse. Produsele realizate în cadrul celor 5 ateliere vor fi comercializate și direct în magazine fizice de prezentare, în supermarket-uri și/sau shop-uri de suveriniri de la nivel local sau regional. Contactele magazinelor, unde produsele pot fi cumpărate direct, vor fi făcute publice pe site-urile atelierelor.

Despre finantare

Rețeaua EcoSocial a fost creată prin intermediul proiectului “Soluții integrate pentru probleme sociale și de mediu”, și are drept scop susținerea activităților antreperenoriale, creând oportunități de dezvoltare personală, profesională și economică. Prin proiect am mai asigurat și continuăm să asigurăm:

Beneficiar

Beneficiarul proiectului este Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis în parteneriat cu:

Proiectul „Soluții integrate pentru praobleme sociale și de mediu” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Social Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în Oameni!”.

Benefeciarul proiectului Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație neguvernamentală de mediu, înființată în anul 2009 cu scopul clar de a dezvolta legi având ca obiectiv principal dezvoltarea durabilă.

Ecopolis a dezvoltat și implementat de-a lungul timpului o serie de proiecte menite să contribuie la protejarea mediului și la dezvoltarea economiei sociale. Ecopolis prin activitățile pe care le desfașoară se implică în informarea și implicarea cetățenilor în procese decizionale locale, îi sprijină în formularea de măsuri concrete pentru soluționarea problemele din comunitățile lor și participă activ la dezvoltarea economiei sociale în România prin dezvoltarea și susținerea activităților unor entități ale economiei sociale.

Așadar, echipa Ecopolis nu este la prima experiență în implementarea proiectelor POSDRU ce au ca obiectiv dezvoltarea economiei sociale.

Mai multe informații despre activitatea și proiectele Ecopolis vizitați: www.ecopolis.org.ro.