Despre economia socială

Economia socială (numită și „economie solidară” sau „al treilea sector”) s-a dezvoltat din nevoia de a găsi soluții noi și fiabile pentru problemele sociale, economice sau de mediu ale comunităților.

În acest sens economia socială sprijină și încurajează înființarea de cooperative, societăți mutuale, asociații, fundații etc.

Scopul principal al economiei sociale constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

Economia socială acordă prioritate unui model de întreprindere ce respectă valori precum:

În același timp, întreprinderile sociale: